Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 25 czerwca 2019 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. tj. (wtorek) o godz. 16:30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro).odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Porządek obrad jest następujący:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Zapoznanie z raportem o stanie Powiatu Garwolińskiego za rok 2018.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2018.
  4. Sprawy różne.