Przejdź do treści
Brak grafik

XV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 29 października 2019 r.

Utworzono: wtorek, 22, październik 2019

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2019 r. o godz. 16:30 ( tj. wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro) odbędzie się  XV Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wykład okolicznościowy z okazji „100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce”.
 3. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych składanych przez członków Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Radnych Powiatu Garwolińskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego oraz osób zarządzających powiatową osobą prawną.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Garwolinie.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na lata 2020-2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 12. Podjęci uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 15. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Trzaskowski

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews