Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja o ćwiczeniu odbytym pod kryptonimem ,,Ewakuacja 19”

Utworzono: piątek, 25, październik 2019

image034 copyimage024 copyimage120image135

W dniu 23 października 2019 roku odbyło się ćwiczenie Obrony Cywilnej zorganizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w którym, poza organizatorem, udział wzięły: Powiat Garwoliński wraz z Gminami Żelechów i Sobolew, Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie oraz Powiat Białobrzeski wraz z Gminą Promna.

Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur ewakuacji ludności, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na wypadek zewnętrznego zagrożenia Państwa. Ćwiczenia przeprowadzono z udziałem 48 uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie oraz ich opiekunów szkolnych.

Po zrealizowaniu procedur administracyjnych, kolejno: w Żelechowie i Sobolewie, autobus przewiózł pozorantów ewakuacji do miejscowości Adamów w gminie Promna, powiat białobrzeski, a jego przejazd był konwojowany przez radiowóz Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na ewakuowanej grupie pozorantów ewakuacji, organy obrony cywilnej Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Promna, zrealizowały procedury administracyjne związane z przyjęciem i zakwaterowaniem ewakuowanej ludności. Po okazjonalnym posiłku, młodzież, tego samego dnia powróciła do Sobolewa i Żelechowa.

Udział uczniów klas mundurowych w ćwiczebnej ewakuacji wpisywał się w program kształcenia realizowany w klasach mundurowych szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews