Przejdź do treści

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011 Opublikowano

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Nr ewidencyjny działki

Powierz-chnia

działki

Nr KW

 

Opis nierucho-mości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospo-darowania przestrzen-nego   m. Garwolin

Cena wywoławcza nierucho-mości brutto

Wadium

Postą-pienie            

1

5

2

3

4

6

7

8

9

10

 

1.

 

 

 

 

Garwolin
ul. Andersa

 

5844/12

 

0,1085 ha

 

 

SI1G/00064469/0

 

Niezabudowana działka gruntu, położona jest w Garwolinie przy ul. Andersa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Garwolin- Miastków - Żelechów -Trojanów.

Strefa mieszkaniowo –usługowa (MU-4).

79 950 zł.

(słownie: siedemdziesiąt dziewięć   tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 950 zł

Wniesione

w pieniądzu

w kwocie       8 000 zł.

 

1000 zł. lub wielokrotność tej kwoty  

 

2.

Garwolin
ul. Andersa

 

5844/13

 

0,1085 ha

 

 

SI1G/00064469/0

 

Niezabudowana działka gruntu, położona jest w Garwolinie przy ul. Andersa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Garwolin- Miastków - Żelechów -Trojanów.

Strefa mieszkaniowo –usługowa (MU-4).

79 950 zł.

(słownie: siedemdziesiąt dziewięć   tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 950 zł

 

Wniesione

w pieniądzu

w kwocie       8 000 zł.

 

1000 zł. lub wielokrotność tej kwoty  

 1. Przetargi odbędą się w dniu 13 września 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze:
  1. dla działki nr 5844/12 o godz. 1000 ,
  2. dla działki nr 5844/13 o godz. 1200.
 2. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem zobowiązań.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego wnr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w PKO BP S.A. I Oddział Garwolin w terminie do dnia 9 września 2011 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, której działki dotyczy.
 4. Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  • wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 5. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych   ponosi nabywca.
 6. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 7. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie  tel. (025) 68-43-261 w. 37.
Treść ogłoszenia w formacie doc dostępna jest do pobrania TUTAJ
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews