Przejdź do treści
Brak grafik

XVII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 26 listopada 2019 r.

Utworzono: środa, 20, listopad 2019

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 16:30 (tj. wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro) odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 Porządek obrad :

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (Nr XV/2019 i XVI/2019).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Garwolińskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Garwolinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sobolewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Technikum w Miętnem wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia przekształcenia Technikum w Żelechowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Garwolinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawiedostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Miętnem wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego za rok szkolny 2018/2019.
 20. Informacja o sytuacji finansowej PKS w Garwolinie S.A. za okres 10 miesięcy 2019 r.
 21. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 22. Sprawy różne.

 Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Waldemar Trzaskowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews