Przejdź do treści
Brak grafik

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

Utworzono: wtorek, 19, lipiec 2011

STANOWISKO W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY
NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Jednym z najbardziej skutecznych środków walki z bezrobociem są środki Funduszu Pracy. Wydatkowane efektywnie przez powiatowe urzędy pracy, pomagają wielu ludziom w przystosowaniu swoich umiejętności do potrzeb rynku pracy i wyjściu z kryzysu społecznego i materialnego. Środki są pomocą dla pracodawców, którzy dzięki nim doposażają lub stwarzają dodatkowe miejsca pracy dla bezrobotnych. Są również ważnym bodźcem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Niestety, według bieżących informacji o podziale środków w budżecie państwa, środki finansowe Funduszu Pracy ulegają znacznej redukcji. Wywołuje to zaniepokojenie zarówno bezrobotnych, osób narażonych na bezrobocie w następnych latach, jak i służb Powiatu Garwolińskiego odpowiedzialnych za walkę ze zjawiskiem bezrobocia.

W dniach 30 czerwca – 1 lipca br. w Płocku na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego podjęto stanowisko m.in. w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Skład Konwentu sprzeciwia się ich ograniczaniu. Mniej środków w ramach Funduszu Pracy to również mniej możliwości skutecznego działania Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie. Do stanowiska przychylił się obecny na posiedzeniu Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski. Bez tych środków sytuacja na naszym rynku pracy może się pogorszyć, należy się liczyć ze wzrostem bezrobocia. W związku z czym Starosta Garwoliński postuluje o zwiększenie środków z Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Oto treść stanowiska:

„ Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego kategorycznie sprzeciwia się ograniczenia środków Funduszy Pracy przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W roku 2010 roku w budżecie państwa przeznaczono na ten cel kwotę 7 mld złotych. W roku 2011 w budżecie państwa przeznaczono na ten cel kwotę 7 mld złotych. W roku 2011 jest to kwota dwukrotnie mniejsza. Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2012, przedłużonego w dniu 6 maja 2011r. Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, tendencja ta zostaje utrzymana.

Tego typu zmiany w rozdysponowaniu środków nie korespondują ze zmianą wysokości wpływów Funduszu Pracy.

W roku 2010 wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu stanowiły ok. 53 % wydatków w planie Funduszu, w roku 2011 będzie to około 36 %, natomiast na rok 2012 planuje się ten wskaźnik na poziomie 39 %.

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego rozumiejąc trudną sytuację finansów publicznych, nie znajduje jednak uzasadnienia dla tak drastycznego zmniejszania środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Osoby pozostają bez pracy, a także ich rodziny, stanowią ogromne obciążenie dla budżetu państwa, związane chociażby z ponoszeniem kosztów ubezpieczenia zdrowotnego czy też wydatkowaniem środków na pomoc społeczną.

Tylko aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poprzez zdobycie środków na stworzenie własnego miejsca pracy przekwalifikowanie się, mogą dać szansę osobom bezrobotnym na uniezależnienie się od pomocy państwa i samorządów. ” 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews