Podsumowanie inwestycji w 2019 roku w Powiecie Garwolińskim

Drukuj

73217765 2383529771896308 125312353829912576 n copy copy copy74831732 1489775411162878 6283879020559859712 n copy

Przełom nowego i starego roku to doskonała okazja do podsumowań, także w dziedzinie realizowanych projektów w powiecie garwolińskim. Miniony rok był dla naszego powiatu bardzo owocny, na co wskazują zrealizowane inwestycje i projekty. Bez wątpienia przyczyniają się one do poprawy życia lokalnej społeczności oraz pozwalają na kontynuowanie wytyczonych kierunków rozwoju powiatu.

W mijającym roku bardzo ważnym krokiem było złożenie wniosku i przystąpienie do realizacji budowy mostu na rzece Wiśle. W tym roku Minister Jerzy Kwieciński przekazał promesę Staroście Powiatu Garwolińskiego Mirosławowi Walickiemu na projekt budowy mostu w ramach programu "Mosty dla Regionów". Koszt przygotowania dokumentacji to 29,2 mln zł, z czego 23,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa. Szacowany koszt budowy mostu to 650 mln zł.

Dobry stan dróg jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, ale też ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności gospodarczej, turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności powiatu garwolińskiego wobec innych regionów. Konsekwentna modernizacja infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów polityki inwestycyjnej obecnego zarządu.

Dziękujemy Członkom Zarządu oraz Radnym Powiatu Garwolińskiego, Posłom i Senatorom RP na czele z Posłem Grzegorzem Woźniakiem, Marszałek Marią Koc, Sejmikowi i Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Wójtom i Burmistrzom oraz Radnym Samorządów Gminnych, Komendantom Służb, Dyrektorom i Pracownikom Starostwa i Jednostek Organizacyjnych za olbrzymi wkład w budowę naszej małej Ojczyzny. Bez Państwa ten sukces nie byłby możliwy.

W mijającym roku, przy współpracy z samorządami gminnymi oraz dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), udało nam się zmodernizować następujące drogi:

1.   Przebudowa drogi Nr 1313W w m. Parysów, kwota zadania: 444 554,94zł w tym dotacja Gminy Parysów: 100 000zł

2.   Przebudowa drogi Nr 1313W w m. Parysów, kwota zadania; 126 254,75zł

3.   Przebudowa drogi Nr 1354W (Paprotnia) w m. Mościska, Kruszyna i Wola Życka, kwota zadania: 2 757 153,68zł w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 078 577,68zł oraz Gminy Trojanów: 300 000zł

4.   Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1360W w m. Trojanów, kwota zadania: 1 353 000zł, w tym dotacja Wojewody: 875 295zł

5.   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W w m. Iwowe, kwota zadania: 461 558,27zł w tym dotacja z FOGR: 80 000zł oraz Gminy Borowie 100 000zł

6.   Przebudowa drogi Nr 1301W w m. Iwowe, koszt zadania 194 410,73zł

7.   Przebudowa drogi Nr 1328W w m. Górzno, kwota zadania 85 406,16zł

8.   Przebudowa drogi Nr 1329W w m. Górzno, kwota zadania 199 338,34zł

9.   Remont drogi Nr 1331 W w m. Głosków i Unin, kwota zadania 1 542 764,41zł w tym dotacja Wojewody: 951 084zł oraz Gminy Górzno 295 840,20zł

10.Przebudowa drogi Nr 1308W w m. Wola Rębkowska, kwota zadania: 201 395,40zł

11.Przebudowa drogi Nr 1342W w m. Piastów, kwota zadania 503 176,68zł w tym dotacja Gminy Żelechów 350 000zł

12.Przebudowa drogi Nr 1342W w m. Piastów, kwota zadania 233 386,72zł

13.Przebudowa drogi Nr 1330W w m. Gózdek i Żelechów, kwota zadania 1 248 074,48zł w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 998 459zł*

14.Przebudowa drogi Nr 1326W w m. Wola Rowska, kwota zadania: 401 372,37zł

15.Przebudowa drogi Nr 1326W w m. Wola Rowska, kwota zadania: 109 363,36zł

16.Przebudowa drogi Nr 1348W w m. Sobolew, kwota zadania: 555 047,66zł w tym dotacja Gminy Sobolew 200 000zł

17.Przebudowa drogi Nr 1356W w m. Godzisz, kwota zadania: 43 999,56zł

18.Przebudowa mostu nr JNI 1001825 w ciągu drogi powiatowej Nr 1330W w m. Oziemkówka wraz z dojazdami, kwota zadania; 2 922 015,55zł w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej: 1 467 620zł

19.Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W w m. Przykory, kwota zadania: 763 588,06zł w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej: 381 794zł

20.Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W w m. Przykory, kwota zadania: 86 378,23zł w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej: 42 258zł

21.Remont drogi Nr 1313W w m. Parysów, kwota zadania: 848 061,32zł w tym dotacja Wojewody: 639 705zł

22.Przebudowa drogi Nr 1328W w m. Garwolin, kwota zadania: 2 059 498,47 w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 029 749zł oraz Miasta Garwolin 400 000zł

23.Remont drogi powiatowej Nr 1311W w m. Łucznica, kwota zadania: 79 964,16zł

24.Przebudowa drogi Nr 1332W w m. Wilchta, Dudka, Kamionka i Oziemkówka, kwota zadania: 3 139 412,52zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 511 530zł*

3 copy77303410 449290442456264 1646000891402125312 n copy

 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i sprawniejsze funkcjonowanie służb Starostwo Powiatowe dofinansowało zakup dwóch radiowozów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na kwotę ok. 85 tys. zł.

Przekazano działki dla Państwowej Straży Pożarnej na Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o pow. 1,5 ha. Z przeznaczeniem na budowę nowej strażnicy.

Dofinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Trzciance, koszt opiewa na kwotę ok. 110 tys.

 

Dzięki inwestycjom w obszarze edukacji, rozwoju i inwestycji powiatu garwolińskiego możliwe było ulepszenie i zmodernizowanie budynków użyteczności publicznej, w tym szkół funkcjonujących na terenie powiatu.

I.    Modernizacja i remont obiektów sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

Cena brutto: 392.400,00 zł.

II. Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Cena brutto: 202.058,88 zł

III.  Wykonanie robót na potrzeby spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. - zapytanie ofertowe.

Cena brutto: 158 547,00 zł

IV.  Modernizacja budynków dydaktycznych przy Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie.

Cena brutto: 86.100,00 zł

V.   Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – zadania przyszkolne 2019.

Wartość projektu 2 649 688 zł

VI.  Budowa Otwartej Strefy aktywności OSA przy SP ZOZ w Garwolinie.

Cena brutto: 285 895,05 zł

VII.„Modernizacja pracowni Informatycznej w ZSP w Żelechowie”

Wstępnie otrzymaliśmy informacje o braku finansowania, wówczas zadanie nie byłoby realizowane, jednak po ponownej weryfikacji wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 48 500,0 zł

VIII. Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.

Cena brutto: 97.824,05 zł

W tym roku zostały złożone wnioski o dofinasowanie dla Powiatu Garwolińskiego i pozyskano środki pozabudżetowe na:

1.   „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w Powiecie Garwolińskim”

Wartość projektu    64 410 zł.

2. „Strategia rozwoju elektromobilności w Powiecie Garwolińskim” Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu Ochrona atmosfery GEPARD II – transport niskoemisyjny”

Wartość projektu    46 994 zł

3.   Budowa Otwartej Strefy aktywności OSA przy SP ZOZ w Garwolinie

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

Wartość projektu 200 817 zł

4.   Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński

Wartość projektu    2 649 688 zł

5.   „Modernizacja pracowni Informatycznej w ZSP w Żelechowie”

Wartość projektu 104 220 zł

6.   „Modernizacja i remont obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie”

Wartość projektu    345 778 zł

7.   Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego

9.05.2019 r. został złożony wniosek do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie o nieodpłatne przekazanie samochodu: Skoda SUPERB z 2007 r.

Samochód został przekazany na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

8.   Współorganizacja wydarzenia społeczno-kulturalnego

Wartość projektu    91 300 zł (szacunkowa)

9.   Zakup nowoczesnego wyposażenia ratowniczego dla PSP w Garwolinie.

Wartość projektu    35 670 zł

Kwota dofinansowania 30 000 zł, reszta to wkład własny.

10.„Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie”

Wartość projektu    1 037 071,99 zł

11. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie.

Wartość projektu    64 800,00 zł

12. Zakup sadzonek do wykonania nasadzeń na działce nr 3662/5 w Garwolinie

Wartość projektu    43 200,00 zł

13. Współorganizacja wydarzenia społeczno-kulturalnego

Wartość projektu    61 000 zł (szacunkowa)

14.Opracowanie oraz wydruk publikacji pn.: Na przyrodniczym szlaku Powiatu Garwolińskiego

Wartość projektu    63 450,00 zł

 4IMG 8111