Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja o przetargu ( dz. nr: 2461/19 i 2461/20 w Garwolinie).

Utworzono: środa, 08, styczeń 2020

 

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 grudnia 2019 r., Nr G.6840.2.9.2012.

Informacja Zarządu Powiatu Garwolińskiego o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

  1. Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1,3684 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/19 o pow. 0,7311 ha i 2461/20 o pow. 0,6373 ha, położona w Garwolinie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00037928/8.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 1 100 000 zł. (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony 23% podatek VAT .
  3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 ( pokój nr 317 na III piętrze).
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 11 marca 2020 r.(w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
  5. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz opublikowane zostanie: na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym zostanie zamieszczony w gazecie Rzeczpospolita.
  6. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. nr 225, nr tel.(25) 684-29-63, email: wydz.geodezji-starostwo.pl.

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews