Przejdź do treści

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Drukuj

 
fot. WKU Łódź

W okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów. W Powiecie Garwolińskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 11 marca, a zakończy się 8 kwietnia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w roku 2001;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania z urzędów miast i gmin. Harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji wygląda nastepująco:

11-13 marzec 2020 r. -  Miasto Garwolin
16 marzec 2020 r. - Gmina Miastków Kościelny
16, 17 marzec 2020 r. - Gmina Górzno
18 - 20 marzec 2020 r. - Gmina Garwolin
20 marzec 2020 r. - Gmina Parysów
23, 24 marzec 2020 r. - Gmina Maciejowice
24, 25 marzec 2020 r. - Gmina Trojanów
26, 27 marzec 2020 r. - Miasto i Gmina Pilawa
30 marzec 2020 r. - Gmina Wilga
31.03 -1.04. 2020 r. - Miasto i Gmina Żelechów
1, 2 kwiecień 2020 r. - Gmina Borowie
2, 3, 6 kwiecień 2020 r. - Gmina Sobolew 
6 kwiecień 2020 r. - Miasto Łaskarzew
7 kwiecień 2020 r. - Gmina Łaskarzew
8 kwiecień 2020 r. - kobiety

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews