Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja o przetargu ( dz. nr: 1256/1 w Garwolinie).

Utworzono: czwartek, 23, styczeń 2020

Informacja Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr G. 6840.1.4.2019.ZG

 

Garwolin, dnia 22 stycznia 2020 r.

Nr G.6840.1.4.2019.ZG                                                                      

                                                                                                                                                                        

INFORMACJA

Starosty Powiatu Garwolińskiego o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, przy ulicy Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

  1. Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 1256/1 o pow. 0,3646 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Miasto Garwolin pow. garwoliński, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi KW Nr SI1G/00030148/7.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi   netto 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Do najwyższej ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
  3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r.              o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 ( pokój nr 317 na III piętrze).
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce      w wysokości 25 000 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do 13 marca 2020 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
  5. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zostanie opublikowane poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz zamieszczone zostanie na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Garwolinie.
  6. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. nr 225 nr tel. (25) 684-29-61, email: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.p

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews