Przejdź do treści
Brak grafik

WYNIKI PRZETARGU (dz. nr 1256/1 w Garwolinie)!

Utworzono: piątek, 27, marzec 2020

Informacja Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 marca 2020 r. Nr G.6840.1.4.2019.ZG o wyniku przetargu.

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Zenon Gałązka – przewodniczący komisji,

2) Małgorzata Serzysko – członek komisji,

3) Paweł Mitek – członek komisji,

4) Urszula Kiliszek – członek komisji,

powołana zarządzeniem Nr 5 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, przeprowadziła w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1256/1 o pow. 0,3646 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta Nr KW SI1G/00030148/7.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto 225 000 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła netto 230 000 zł. (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych). Do najwyższej ceny netto osiągniętej w przetargu został doliczony 23% podatek VAT w kwocie 52 900 zł.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Wiesław Stanisław Wyskwar, prowadzący działalność gospodarczą pn. BUDRAMAT Wiesław Wyskwar.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews