Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie o naborze wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

Utworzono: środa, 08, kwiecień 2020

PUP copy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie od dnia 7 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z artykułem 15 zzd.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), oraz który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Ważne: przedsiębiorcy składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego zobowiązani są do posiadania podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego.

Więcej informacji można uzyskać:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14030#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews