Przejdź do treści
Brak grafik

Rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2020/2021

Utworzono: poniedziałek, 08, czerwiec 2020

Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje, że w obecnym roku rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (szkoły dzienne) prowadzonych przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej firmy VULCAN. System jest dostępny dla kandydatów poprzez internetową stronę rekrutacyjną. Po złożeniu wniosku w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek. Wydrukowany wniosek po podpisaniu przez kandydata i oboje rodziców należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (to ta szkoła, której oddział jest w tym wniosku jako pierwszy preferowany przez kandydata). Nie każda szkoła na terenie powiatu garwolińskiego jest prowadzona przez Powiat Garwoliński. Jeżeli wybranej przez kandydata szkoły nie ma w wyżej wymienionym systemie rekrutacyjnym (poprzez podaną dalej stronę rekrutacyjną) skontaktuj się ze szkołą co do zasad składania wniosków do danej szkoły. System nie obejmuje również szkół z terenu innych powiatów. Co do szczegółowych zasad rekrutacji do poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński (wymagane dokumenty i terminy ich doniesienia; badania lekarskie do szkół kształcących w zawodzie, umowa o pracę z pracodawcą praktycznej nauki zawodu dla kandydatów do klas pierwszych wielozawodowych szkół branżowych I stopnia) skontaktuj się z wybraną szkołą lub sprawdź wymagane dokumenty na stronie internetowej szkoły.

Po złożeniu wniosku w szkole pierwszego wyboru w terminie od dnia 26 czerwca 2020 roku do dnia 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00 kandydat musi wprowadzić w systemie rekrutacji elektronicznej w swoim koncie w "Arkuszu osiągnięć" swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty wprowadzi zaś do systemu elektronicznego pracownik szkoły pierwszego wyboru na podstawie kopii zaświadczenia o wynikach tego egzaminu dostarczonego przez kandydata do szkoły. 

W dalszej części wiadomości ("Czytaj więcej") podajemy terminy rekrutacji i link do strony rekrutacyjnej.

Pamiętaj o terminach rekrutacji:

1. Wniosek w systemie elektronicznym zatwierdzasz w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00. Wydrukowany z systemu wniosek papierowy podpisany przez kandydata i jego oboje rodziców zanosisz do szkoły pierwszego wyboru od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00.

2. Kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.  (do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Musisz również w tym terminie wprowadzić wyniki ze swojego świadectwa do systemu rekrutacji elektronicznej - wypełnij "Arkusz osiągnięć" w swoim koncie.

3. Kopię lub oryginał zaświadczenia OKE z egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. (do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie od dnia 13 sierpnia do dnia 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia OKE, potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.

5. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy).
6. W przypadku braku możliwości przedłożenia w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r. odpowiednio zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie lekarskie  składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
7. Skierowanie na badania lekarskie dot. praktycznej nauki zawodu i kierowania pojazdami silnikowymi wydaje szkoła prowadzą kształcenie zawodowe, do której kandydat złożył wniosek w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r do dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

 Link do strony rekrutacyjnej podajemy poniżej:

 

https://garwolin.edu.com.pl

Ważne: w dniu 15.06.2020 roku pojawiły się przejściowe trudności z pracą serwerów firmy VULCAN obsługującej stronę naborową (przeciążenie serwerów). W przypadku problemów z wyświetleniem strony naborowej wykonaj czynności: 1. Wciśnij jednocześnie przycisk Shift+Ctrl+Delete. 2. Wyczyść dane przeglądania strony (np. w ciągu ostatnich 7 dni). 3. Ponownie wejdź na stronę naborową.  

Ponadto poniżej zamieściliśmy pliki do pobrania z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński, podręcznik dla kandydata oraz jego rodziców pokazujący zasady pracy w systemie rekrutacji elektronicznej oraz link do pokazu szkoleniowego firmy VULCAN, podczas którego prowadzący pokaz zaprezentują procedurę zakładania konta przez kandydata w systemie i złożenia wniosku. Pokaz odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 roku na stronie YOU TUBE.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie po prawej stronie widoku głównego zamieszczono do pobrania informator z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021: http://www.garwolin-starostwo.pl/

 

Pliki do pobrania:

1. zasady rekrutacji - powiat garwolinski na rok szk 2020-2021.pdf

2. podrecznik dla kandydata - system nabor.pdf

3. Link do zaproszenia na pokaz szkoleniowy (pokaz będzie dostępny w dniu 9 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00):

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews