Przejdź do treści
Brak grafik

Wytyczne dla szkół i placówek oświatowych

Utworzono: sobota, 29, sierpień 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia opracowało wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały w szkołach i placówkach od 1 września 2020 r.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

5

2  kopia3 copy copy copy copy

1 copy copy copy copy copy copy copy4 copy copy

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews