Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 15, grudzień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 216/209/2011 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 6 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 180 000 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 33 658,54 zł.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews