Przejdź do treści

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań   wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2012 roku z zakresu  kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku  wpłynęły 2 oferty:  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie, na  realizację zadania Nr 1 ”Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci  młodzieży”oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Garwolinie na  realizację zadania Nr 2 „Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej , min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo-rekreacyjnych i reprezentowanie powiatu w regionalnych lubwojewódzkich zawodach sportowych”.

Na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 roku Komisja przeprowadziła postępowanie konkursowe na  realizację zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert oraz  zaopiniowała pozytywnie ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie  na realizację przedmiotowego zadania „Nr 1” i  Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na realizację przedmiotowego zadania „Nr 2”.

W dniu 3 lutego 2012 roku na posiedzeniu Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaakceptował w/w oferty i przyznał na realizację  zadania Nr 1”Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja turniejów – konkursów, gier i zabaw sportowych dla dzieci  młodzieży” dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Garwolinie dotację w  wysokości  30.000 złotych.

Na realizację zadania Nr 2„Koordynacja i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych środowisk wiejskich powiatu garwolińskiego, w tym: rozgrywek ligowych i turniejów w piłce nożnej , min. turniejów piłki siatkowej, turnieju tenisa stołowego, otwartego turnieju szachowego, w tym organizacja mistrzostw powiatu, turniejów sportowo-rekreacyjnych i reprezentowanie  powiatu w regionalnych lub wojewódzkich zawodach sportowych” dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Garwolinie dotację w wysokości 20.000 złotych.

                                                         Starosta Powiatu Garwolińskiego
                                                                            /-/ Marek Chciałowski 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews