Plany inwestycyjne na 2012 rok

Drukuj

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powiat ma możliwość pozyskania środków finansowych na następujące zadania  :

-          termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem termomodernizacja budynku ZSR- CKP i CKU w Miętnem – wartość zadania  900 000,00 zł (forma dofinansowania – do 45% kosztów kwalifikowanych – dotacja), (termin składania wniosków I– nabór do 15.02.2012  II nabór 15.03.2012- 16.04.2012)

-           termomodernizacja budynku warsztatów mechanicznych ZSP nr 1 w Żelechowie - wartość zadania 450 000,00 zł (forma dofinansowania – do 45% kosztów kwalifikowanych – dotacja),  (termin składania wniosków I– nabór do 15.02.2012  II nabór 15.03.2012- 16.04.2012)

-          budowa oczyszczalni ścieków w Przyłęku– (forma dofinansowania – do 45% kosztów kwalifikowanych – dotacja oraz 35% kosztów kwalifikowanych  - pożyczka (termin składania wniosków I– nabór do 29.02.2012  II nabór 02.04.2012- 15.05.2012)

-          organizacja konkursu „VII edycja konkursu Odzyskana Przyroda”  w formie dotacji 14 000,00 zł

            -      dokumentacja urządzania lasów na terenie miasta i gminy Garwolin ,  dotacja 50%                                      wartość zadania 58 000,00  zł  

             -   zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - dotacja  50%                                   wartość zadania 40 000,00  zł  

                 

Do  Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa obiektów sportowych przy ZSP nr 1 w Garwolinie (boisko wielofunkcyjne, bieżnia, trybuny, skocznia rzutnia) wartość zadania 651 000,00 zł – dotacja do 33%  

Planowane jest równiez wykonanie utwardzenia parkingu przy ZS w Żelechowie przy ul. Szkolnej 3