Przejdź do treści

Przebudowa obiektów sportowych przy ZSP nr 1 w Garwolinie

Drukuj

W dniu 17 lutego 2012r. Powiat Garwoliński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego w imieniu którego działają  Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski i Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Stefan Gora podpisał umowę na wykonanie   zadania pn:

 Przebudowa obiektów sportowych przy ZSP nr 1 w Garwolinie.

 

Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma pn.:

Martinex Firma Ogólno Budowlana

             Marcin Soczewka 

                 Zabiele 41

      21-450 Stoczek Łukowski

 

Zakres inwestycji obejmuje  do wykonania:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej 22x44m

- boisko do koszykówki o nawierzchni syntetycznej 17x30m

- bieżnię o nawierzchni syntetycznej 5x70m

- skocznię do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej

- rzutnię do pchnięcia kulą

- zagospodarowanie terenu

  

Wykonawca wykona zakres robót za kwotę – 633 450,00 zł

 

Termin zakończenia robót objętych umową upływa 17 sierpnia 2012r. t.j. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

ZSP Zagosp 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews