Starosta

Drukuj

Przewodniczący Zarządu Powiatu Garwolińskiego

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

MIROSŁAW WALICKI

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26, pok. 318 (III piętro)

08 - 400 GARWOLIN

tel / fax +48 25 684 30 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

1. Pracą starostwa kieruje starosta.

2. Starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy wicestarosty, sekretarza, skarbnika, dyrektorów wydziałów, oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w sposób określony w ustawie, statucie i regulaminie.

3. Starosta odpowiada jednoosobowo za funkcjonowanie starostwa.

4. Do zakresu działania starosty należy w szczególności:

- organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

- wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do wicestrosty, sekretarza, skarbnika oraz pracowników starostwa,

- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i organizowanie ich wzajemnej współpracy,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa,

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty,

- upoważnienie wicestarosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- wykonywanie innych zadań zleconych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu,

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich, Zespołu Radców Prawnych, Audytora Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Inspektora BHP, Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,

- kierowanie wykonywaniem zadań obronnych.