Przejdź do treści

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Drukuj

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Dyrektor Diana Kwiatkowska


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
, 08 - 400 GARWOLIN
Pok. 314 (III piętro)
tel. +48 25 684 30 10
wew. 551
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny realizuje zadania z zakresu:

 

 1. zapewnienia obsługi biurowej rady;
 2. przygotowania materiałów na posiedzenia rady i komisji;
 3. protokołowania obrad rady i posiedzeń komisji;
 4. prowadzenia rejestrów i zbiorów:
  • uchwał rady,
  • uchwał, wniosków i opinii komisji,
  • interpelacji i zapytań radnych;
 1. przekazywania do realizacji uchwał rady;
 2. przekazywania zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;
 3. przekazywania organom nadzoru uchwał rady;
 4. przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji;
 5. udzielania pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków;
 6. skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady;
 7. oświadczeń majątkowych i innych: radnych, członków zarządu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;
 8. przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa;
 9. organizacyjnego przygotowania posiedzeń zarządu, sporządzania protokółów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;
 10. prowadzenia rejestru i zbioru uchwał zarządu oraz sporządzania informacji o jego pracy;
 11. prowadzenia sekretariatu oraz wykonywania obsługi kancelaryjnej starostwa;
 12. koordynowania i kontroli rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia ich rejestru;
 13. nadzoru w zakresie terminowego przygotowywania przez dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji;
 14. prowadzenia rejestru i zbiorów zawartych porozumień oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów aktów prawa miejscowego;
 15. obsługi organizacyjnej wyborów samorządowych i referendów;
 16. dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;
 17. nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
 18. prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty;
 19. prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;
 20. koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 21. nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 22. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
 23. prowadzenia postępowania z rzeczami znalezionymi;
 24. administrowania nieruchomościami starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;
 25. ochrony danych osobowych.
 26. prowadzenia spraw socjalno--bytowych pracowników;
 27. prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo--technicznym;
 28. nadzór nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia starostwa;
 29. prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w starostwie;
 30. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;
 31. gospodarowania taborem samochodowym;
 32. zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
 33. dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;
 34. utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;
 35. ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;
 36. gospodarowania, znakowania środków trwałych i wyposażenia starostwa;
 37. zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;
 38. planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno--administracyjną starostwa;
 39. prowadzenia archiwum zakładowego.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews