Przejdź do treści

Wydział Finansowy

Drukuj

WYDZIAŁ FINANSOWY


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul.
Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
tel / fax +48 25 684 30 10 wew. 901
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowaniem budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. W wydziale pracuje 8 osób na pełnym etacie.


Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu, powiatowych funduszy celowych, świadczeń socjalnych;
 2. prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków starostwa i budżetu powiatu;
 3. prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych;
 4. bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie starosty o stanie środków;
 5. przygotowywania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
 6. naliczania należności dochodów własnych i Skarbu Państwa;
 7. obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń płacopochodnych;
 8. prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;
 9. zapewnienia terminowej egzekucji należności;
 10. prowadzenia obsługi kasowej starostwa;
 11. dokonywania wyceny i ustalania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;
 12. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości;
 13. sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo­-księgowej;
 14. obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami;
 15. zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników oraz zleceniobiorców.
 16. opracowania projektu budżetu powiatu oraz układu wykonawczego;
 17. opracowania planu finansowego starostwa;
 18. planowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji oraz programów wieloletnich;
 19. ustalania wydatków na finansowanie zadań powiatu powierzonych gminom oraz uwzględniania planowanych kwot dotacji w projekcie budżetu;
 20. nadzoru oraz udzielania instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
 21. przygotowywania propozycji zmian budżetu;
 22. nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;
 23. opracowania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
 24. dokonywania zamierzonego podziału środków finansowych, w tym z funduszy celowych, oraz przekazywania ich na rachunki bieżące jednostek finansowanych z budżetu powiatu;
 25. sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 26. prowadzenia spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;
 27. gospodarowanie drukami i formularzami ścisłego zarachowania.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews