Przejdź do treści

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Drukuj

Kierownik ELŻBIETA ADAMIAK
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
tel. +48 25 684 29 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. 

Siedziba znajduje się w Garwolinie przy ul. Mazowiecka 26
Ośrodek czynny jest codziennie od godziny 8°°, w poniedziałki do godziny 16°°, od wtorku do piątku do godziny 16°°.
Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego odbywa się w poniedziałki od godz. 8°° do godz. 16°°, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8°° do 12°°, aktualizacja map zasadniczych w tych dniach do godziny 14°°.
Czwartek jest dniem wewnętrznym. W PODGiK w Garwolinie zatrudnionych jest 6 osób.

Zadaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu.
Zgodnie z terminologią zawartą w ustawie z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 100, poz.1086 z 2001r. z późn. zmianami) przez państwowy zasób geodezyjno - kartograficzny rozumie się zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Udostępnianie dokumentów z zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości oraz zamówień na mapy i informacje.

Do powszechnego wglądu i użytku udostępnia się produkt finalny opracowań geodezyjnych i kartograficznych tj. mapy, wykazy współrzędnych i inne dokumenty o wartości użytkowej. Udostępnianie dokumentów z zasobu jest odpłatne.
Opłaty naliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
Dodatkowo nalicza się ceny umowne za wykonanie reprodukcji dokumentów zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego nr 2/2001 z dnia 16.02.2001r.

Zamówienia na mapy i inne dokumenty należy składać na druku, który otrzymuje się w siedzibie PODGiK, lub w innej formie pisemnej - osobiście, faxem lub pocztą elektroniczną. We wniosku należy podać nazwisko i imię, adres, NIP zamawiającego, sprecyzować zakres zamówienia oraz cel nabycia dokumentów.

fax. 0 prefix 25 684-30-10

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie kopie dokumentów nabywane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrywane są właściwymi klauzulami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.05.1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu ( Dz.U.Nr 49, poz.493).

Reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów z zasobu powiatowego wymaga wydania zezwolenia starosty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15.05.2001 roku w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących p z g i k , których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia oraz trybu udzielania tych zezwoleń ( Dz.U.Nr 56, poz.588).  

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews