Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Drukuj

wynik.przylek.zip

RG 272.31.2012                                                                        Garwolin dn. 20.08.2012r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przyłęku, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

„HYDROBUD” Sp. z o.o. w Łomży

Ul. Akademicka 20

18-400 Łomża

Cena oferty:

- netto: 63.186,00 zł.

- brutto: 77.718,78 zł.

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy „HYDROBUD” Sp. z o.o. w Łomży, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyła także firma:

 

1. Z.P.U.H. INSTAL

Szubińska Elżbieta

Ul. Długa 19

08-400 Garwolin

Cena oferty:

- netto: 81.338,44 zł.

- brutto: 100.046,28 zł.      

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 77,68 pkt.

Łączna suma punktów – 77,68

 

  1. 2.P.U.H. „HYDROSANT”

Ul. Stacyjna 8A

08-400 Garwolin

Cena oferty:

- netto: 88.720,32 zł.

- brutto: 109.125,99 zł.      

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 71,22 pkt.

Łączna suma punktów – 71,22

 

  1. 3.ECOKUBE Sp. Z o.o.

Ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

Cena oferty:

- netto: 90.203,07 zł.

- brutto: 110.949,78 zł.      

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,05 pkt.

Łączna suma punktów – 70,05

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 27.08.2012r.

 

 

 Starosta

Marek Chciałowski

 

Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem

Drukuj

RG 272.26.2012                                                                            Garwolin dn. 17.07.2012r

  

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i...

Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im. J.Piłsudskiego w Garwolinie

Drukuj

RG 272.24.2012                                                                            

Garwolin dn. 02.07.2012r

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im. J.Piłsudskiego w Garwolinie, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół im....

Wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów mechanicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Drukuj

RG 272.22.2012

                                                                            Garwolin dn. 14.06.2012r

 Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów mechanicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów mechanicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w...

Wykonanie wyceny niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie

Drukuj

RG 272.25.2012                                                                                  

  Garwolin, dnia 06.06.2012r.

 

      W wyniku przeprowadzonego postępowania (o wartości szacunkowej do 14 000 euro) na wykonanie wyceny niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, wpłynęły 3 oferty:

Czytaj więcej: Wykonanie wyceny niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego,...

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Górzno i Górzno Kolonia gm. Górzno, powiatu garwolińskiego

Drukuj

RG 272.15.2012

Garwolin dn. 16.05.2012r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Górzno i Górzno Kolonia gm. Górzno, powiatu garwolińskiego, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Górzno i Górzno Kolonia gm. Górzno,...

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15

Drukuj

RG 272.7.2011                                                                        Garwolin dn. 28.02.2012r

 

 

 

 Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego

Drukuj

RG 272.7.2012                                                                  Garwolin dn. 22.02.2012r

 

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Staszica 15, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego

Przebudowa obiektów sportowych przy ZSP nr 1 w Garwolinie

Drukuj

RG 272.2.2011                                                                     Garwolin dn. 27.01.2012r

 

Wg. rozdzielnika

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy ZSP nr 1 w Garwolinie”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Przebudowa obiektów sportowych przy ZSP nr 1 w Garwolinie

Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie

Drukuj

RG 272.1.2011                                                                  Garwolin dn. 12.01.2012r

 Wg. rozdzielnika

 Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Zakup i dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Garwolinie

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews