Przejdź do treści

Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów

Drukuj

RG272.55.2011                                                                      

Garwolin dn. 06.12.2011r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości większej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759)

 

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego             w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę banku:

Czytaj więcej: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej...

Informacja o wyborze oferty "Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie"

Drukuj

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 347854-2011 z dnia 2011-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Garwolin
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących elementów: - remont instalacji centralnego ogrzewania - remont kotłowni - wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Pogotowia Opiekuńczego - wykonanie instalacji ciepłej wody...
Termin składania ofert: 2011-11-16


Garwolin: Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie
Numer ogłoszenia: 394318 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Czytaj więcej: Informacja o wyborze oferty "Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu...

Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie

Drukuj

RG 272.54.2011

 Garwolin dn. 17.11.2011r

 

 

 

Wg. rozdzielnika

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie

Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie

Drukuj

Garwolin: Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie.
Numer ogłoszenia: 330536 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Czytaj więcej: Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie

Wynik postępowania przetargowego

Drukuj

RG 272.49.2011                                                                            Garwolin dn. 04.10.2011r

 Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Wynik postępowania przetargowego

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – I etap

Drukuj

RG 272.36.2011

                                                                            Garwolin dn. 05.08.2011r

 

 

Wg. rozdzielnika

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – I etap” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – I etap

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Wilga gm. Wilga pow. Garwoliński

Drukuj

RG 272.31.2011                                                                            Garwolin dn. 22.07.2011r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Wilga gm. Wilga pow. Garwoliński, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

                              

Czytaj więcej: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Wilga gm. Wilga pow. Garwoliński

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Żelechowie przy Zespole Szkół nr 1

Drukuj

RG 272.27.2011                                                                            Garwolin dn. 01.07.2011r

 

 

Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Żelechowie przy Zespole Szkół nr 1, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Czytaj więcej: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie...

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews