Przejdź do treści

Otwarty Konkurs Ofert na kulturę fizyczną w 2013 roku

Drukuj

ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Otwarty Konkurs Ofert na kulturę fizyczną w 2013 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj

Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań  wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2013 roku z zakresu  kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Nabór kandydatów na członków komisji

Drukuj

OGŁOSZENIE

 NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH  PRZEZ  POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2013 W ZAKRESIE  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na członków komisji

Otwarty Konkurs Ofert

Drukuj

 

 ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

działając na podstawie  art.13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234  poz. 1536)

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Otwarty Konkurs Ofert

Wyniki konsultacji projektu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza

Wyniki konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013.”

 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2013

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia
„ PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013”

Czytaj więcej: Konsultacje Programu Współpracy na rok 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok

Drukuj

Sprawozdanie
z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Garwolińskiego
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczne
go i o wolontariacie za rok 2011

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami...

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Szachach

Drukuj

W dniach 30 września – 6 października 2012 roku w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem rozgrywano eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach. Patronat na zawodami objął Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski.

Czytaj więcej: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Szachach

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews