Przejdź do treści

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Drukuj

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Czytaj więcej: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ogłasza konkurs

Drukuj

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”.

 

Czytaj więcej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ogłasza konkurs

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły

Drukuj

                                            Uchwała Nr 380 /153/2012

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 17 lipca 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły

Powołanie dyrektora

Drukuj

Powołanie dyrektora w Zespole Szkół im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

 

W dniu 10 lipca 2012 roku Zarząd Powiatu Garwolińskiego zatwierdził uchwałą
nr 373/146/2012 wynik konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie oraz powołał uchwałą nr 374/147/2012 Panią Joannę Ostrowską na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie na okres 5 lat szkolnych od dnia 11.07.2012 roku.

W dniu 11.07.2012 roku Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski w obecności dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jerzego Duchny oraz Pani Dyrektor Joanny Ostrowskiej podziękował Pani Annie Kotowskiej pełniącej funkcję dyrektora szkoły za kierowanie szkołą w trudnym okresie związanym z egzaminem maturalnym i rekrutacją przedstawiając jednocześnie nowego dyrektora szkoły Panią Joannę Ostrowską.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

na  stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie,
ul. Długa 35, 08- 400 Garwolin

na  stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, 
ul. II Armii Wojska Polskiego 20, 08- 400 Garwolin

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O KONKURSACH

VIII MITYNG LEKKOATLETYCZNY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 2012

Drukuj

26 kwietnia 2012 roku na stadionie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki CKP w Garwolinie odbyły się zawody lekkoatletyczne szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu garwolińskiego. VIII Mityng Lekkoatletyczny otworzył Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego. W Mityngu o Puchar Zarządu Powiatu Garwolińskiego udział wzięło ponad 230 zawodniczek i zawodników.

VIII MITYNG LEKKOATLETYCZNY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 2012

Wyniki konsultacji projektu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza wyniki konsultacji projektu

Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie  szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i  wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu

Konsultacje projektu Uchwały

Drukuj

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

Czytaj więcej: Konsultacje projektu Uchwały

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego

Drukuj

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

Organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Garwolińskiego działające w obszarze kultury fizycznej i sportu 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Prosimy o zapoznanie się z projektem uchwały na stronie internetowej www.garwolin-starostwo.pl, w przypadku pojawienia się jakiś Państwa propozycji i uwag o zgłoszenie ich w formie pisemnej do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów powiatu. Brak zgłoszenia opinii traktuje się za akceptację projektu uchwały. Opinie dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

 na formularzu „Konsultacje projektu uchwały stypendium sportowego, nagród i wyróżnień” w terminie od 20 kwietnia 2012 roku do 27 kwietnia 2012 roku. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie, Elżbieta Woźniak-Sionek tel.(25) 682-46-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

             

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego

 Marek ChciałowskiDokumenty związane z ogłoszonymi konsultacjami dostępne sąTUTAJ

Informacja o stypendium językowym.

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego w dniu 7 listopada 2011 r. Uchwałą Nr 207/200/2011 przyznał stypendium dla studentów wydziałów filologii języków obcych nowożytnych Pani Annie Mosior studentce Filologii Angielskiej w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Pani Anna Mosior jest nauczycielką zatrudnioną w Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews