Przejdź do treści

Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej

Drukuj

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2016             W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej

Konkurs ofert 2016

Drukuj

 ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W 2016 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Konkurs ofert 2016

Wyniki konsultacji

Drukuj

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji

Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy 2016

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy 2016

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj

 Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.
   

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie naboru kandydatów

Drukuj

 OGŁOSZENIE
NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2015 W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Ogłoszenie naboru kandydatów

Konkurs ofert 2015

Drukuj

                                     ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.)

Czytaj więcej: Konkurs ofert 2015

Ogłoszenie

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews