Przejdź do treści

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Drukuj

 

OGŁOSZENIE

NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2017 W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zarząd Powiatu Garwolińskiego na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Garwoliński w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE

Drukuj

OGŁOSZENIE

NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Wyniki konsultacji Programu Współpracy 2017

Drukuj

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza wyniki konsultacji projektu

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Programu Współpracy 2017

Wyniki konkursu ofert na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku

Drukuj

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2016 roku z zakresu kultury fizycznej
i sportu.

Czytaj więcej: Wyniki konkursu ofert na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku

Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej

Drukuj

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2016             W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Ogłoszenie naboru kandydatów do komisji konkursowej

Konkurs ofert 2016

Drukuj

 ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W 2016 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Konkurs ofert 2016

Wyniki konsultacji

Drukuj

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji

Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy 2016

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016”.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy 2016

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews