Przejdź do treści

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Drukuj

 Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.
   

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie naboru kandydatów

Drukuj

 OGŁOSZENIE
NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLIŃSKI W ROKU 2015 W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Czytaj więcej: Ogłoszenie naboru kandydatów

Konkurs ofert 2015

Drukuj

                                     ZARZĄD POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.)

Czytaj więcej: Konkurs ofert 2015

Ogłoszenie

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015”.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Konsultacje Programu Współpracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PODN

Drukuj

    Uchwała Nr 780/77/2014

Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PODN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Drukuj

Uchwała Nr 778/75/2014 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 03 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie

Drukuj

 wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych przez Powiat Garwoliński w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu.    

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Konkurs ofert

Drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ POWIAT GARWOLINSKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Czytaj więcej: Konkurs ofert

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews