Przejdź do treści

Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 19, sierpień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 11 października 2011r. zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Filipówce gm. Borowie, oznaczonej jako działki gruntu nr: 237/1 o pow. 0,38 ha i 288 o pow. 0,35 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Zapytanie ofertowe

Drukuj
Utworzono: piątek, 05, sierpień 2011 Opublikowano

logouemazowsze                                                    

Garwolin, dn. 05.08.2011r.

Zapytanie ofertowe

            Zarząd Powiatu Garwolińskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pn; „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – I etap” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Informacja

Drukuj
Utworzono: piątek, 29, lipiec 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie zostanie wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 29 lipca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonych jako działki gruntu nr: 596 o pow. 0,2357 ha i 625 o pow. 0,2357 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

             Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Informacja

Drukuj
Utworzono: środa, 27, lipiec 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 27 lipca 2011r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest lokal mieszkalny Nr 12 znajdujący się w wielomieszkaniowym budynku, położonym Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie udziału 6037/158394 cz. w działce gruntu nr 7567/1.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (pokój nr 9a, w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie, nr tel.: (025) 68-43-261 wew. 37.

Informacja

Drukuj
Utworzono: piątek, 22, lipiec 2011 Opublikowano

    Zarząd   Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie zostanie wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 22 lipca 2011 r., wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu Garwolińskiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz  Spółki „Gospodarstwo Rolne” Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem.

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Drukuj
Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.     o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 21 lipca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonej jako działka gruntu nr 6 o pow. 0,2844 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

             Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale     Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011 Opublikowano

    że w dniu 20 września 2011 r. zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/16 o pow. 0,1085 ha i 5844/17 o pow. 0,1055 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011 Opublikowano

że w dniu 13 września 2011 r. zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/12 o pow. 0,1085 ha i 5844/13 o pow. 0,1085 ha.

            Szczegółowych informacji o przetargach udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

 

I N F O R M A C JA

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 18 lipca 2011r. wykaz nieruchomości Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka gruntu nr 397/2 o pow. 0,1823 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2011 Opublikowano

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

Czytaj więcej: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews