Przejdź do treści

Zadania z zakresu spraw zarządzania kryzysowego dotyczą:

Drukuj
 1. zatwierdzania programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;
 2. koordynacji działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami
  i strażami a starostą;
 3. zapewnienia całodobowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 4. koordynowania akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi;
 5. koordynowania programowych działań służb, inspekcji i straży przy organizowaniu imprez masowych;
 6. prowadzenia analiz i opracowywania prognoz dotyczących zagrożeń na terenie powiatu oraz koordynacji akcji ratowniczych i procesu odbudowy;
 7. prowadzenia analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu;
 8. budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 9. organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
 10. koordynacji działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu;
 11. zapewnienia działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews