Przejdź do treści

Zadania z zakresu spraw obronnych dotyczą:

Drukuj
 1. powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;
 2. prowadzenia kancelarii niejawnej;
 3. opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
 4. opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
 5. opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych;
 6. opracowania i uaktualniania planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;
 7. realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Starosty, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 8. opracowania projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego w życie w. w. regulamin;
 9. opracowywania i bieżącego uaktualniania dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
 10. opracowywania i uaktualniania dokumentacji Stałego Dyżuru;
 11. realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;
 12. prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 13. opracowywania dokumentacji oraz realizowania innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
 14. prowadzenia akcji kurierskiej;
 15. planowania i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews