Przejdź do treści

Zadania z zakresu Ochrony Zdrowia dotyczą:

Drukuj
  1. współdziałania z Radą Społeczną SP ZOZ w Garwolinie i prowadzenia dokumentacji związanej z jej działalnością;
  2. prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub ich części oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie;
  3. sprawozdawczości z realizacji programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
  4. przekazywania informacji społeczeństwu na temat dostępności usług medycznych, profilaktyki i oświaty zdrowotnej;
  5. podejmowania działań związanych ze zwalczaniem gruźlicy i chorób zakaźnych;
  6. przygotowania decyzji o wydaniu zwłok medycznym szkołom wyższym;
  7. prowadzenia spraw związanych z powołaniem osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;
  8. ustalania planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews