Przejdź do treści

Projekt "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"

Drukuj

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe prowadzone przez Powiat Garwoliński uczestniczą w realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2017 roku do 31 marca 2023 roku. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki.

Czytaj więcej: Projekt "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"

Projekt "Inwestycja w przyszłość"

Drukuj

 

logotyp EFS - Inwestycja w porzyszłość

Powiat Garwoliński uczestniczy w realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość”. Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez firmę Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: M.St. Warszawa (Dzielnice Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), Grójeckim, Garwolińskim, Zwoleńskim, Mińskim, Gminą Siennica oraz firmą BI Architects Sp. z o.o..

Czytaj więcej: Projekt "Inwestycja w przyszłość"

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Drukuj

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Czytaj więcej: REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W...

Informacja o projekcie

Drukuj

"Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 

W dniu 1 października br. Pegaz Group Sp. a o.o. rozpoczęła realizację Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Liderem Projektu jest Pegaz Group Sp. z o.o., Partnerami – Gmina Cekcyn, Gmina Kamienica, Gmina Konopnica, Powiat Garwoliński, Powiat Grodziski.

 

Wartość Projektu wynosi 1 524 535,10 zł

 

Cel Projektu

Podniesienie jakości świadczenia usług, poprawa standardów zarządzania oraz stanowienia prawa w 5 JST objętych projektem na podstawie wyników samooceny CAF.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników 5 Partnerów Projektu oraz ich pracowników.

 

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

  1. Działania poprawiające jakość obsługi klienta oraz dostępność usług publicznych
  2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników 5 Partnerów
  3. Ogólne szkolenia informatyczne, szkolenia językowe oraz studia podyplomowe
  4. Zakupy inwestycyjne i wdrożeniowe wpływające na poprawę Zarządzania w JST
  5. Konsultacje i szkolenia z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego
  6. Realizacja ponownej samooceny CAF

 

Termin realizacji Projektu:

01.10.2012 – 31.05.2014

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews