Przejdź do treści

ścieżka ekologiczna

Drukuj

,,Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez wykonanie tablic edukacyjnych i wykonanie nowego przystanku tematycznego pn.: Ogródek recyklingowy na ścieżce przyrodniczo- kulturowej w Hucie Garwolińskiej dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 18 840,00 zł”

logo w

 

Leśna ścieżka przyrodniczo-kulturowa

Drukuj

Leśna ścieżka przyrodniczo kulturowa o długości 3 800 m powstała w 2001r. na terenie Nadleśnictwa Garwolin Leśnictwa Huta Garwolińska. Położona w pięknych malowniczych lasach historycznych (niegdyś należących do rodu Hordliczka) Huty Garwolińskiej. W skład ścieżki wchodzi szereg urządzeń:- parkingi na których usytuowane są wiaty edukacyjne z wigwamami, stołami , alpinarium

10 przystanków tematycznych

- eksponaty, pułapki

- 2 ambony widokowe

- 2,5 ha akwen wodny wraz z pomostem służącym badaniom hydrologicznym

Kompleks ten służy prowadzeniu zajęć plenerowych lekcji biologii, nauki o środowisku i ekologii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych a także przedszkoli oraz prowadzeniu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej mieszkańców regionu.

W roku 2014r. wykonano następujący zakres:

W ramach zadania wykonane zostały następujące tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej:

- recykling odpadów

-regulamin ścieżki z legendą

- zaproszenie na ścieżkę

- sukcesja roślinna

- gospodarka łowiecka

- użytki leśne

- staw leśny

- życie stawu

Ponadto wykonany został przystanek tematyczny p.n. „Recykling Odpadów”-

- cztery pojemniki do segregacji odpadów: plastik, szkło białe i kolorowe, papier.

Tablice o wymiarach 1,00 mx2,40m wykonane zostały z blachy alucynk o grubości 1mm, wydruk wielkoformatowy, ekosolwentowy, zabezpieczony laminatem. Rozbudowa „Leśnej ścieżki przyrodniczo – kulturowej w Hucie Garwolińskiej” pozwoli na prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z terenu powiatu oraz grup przyjeżdżających z innych terenów. Ponieważ na „Leśnej ścieżce przyrodniczo- kulturowej organizowane są wycieczki oraz zajęcia edukacyjne dodatkowe przystanki urozmaicą ich prowadzenie i poszerzą ofertę istniejącej ścieżki. W ciągu roku ścieżkę odwiedza ok. 5 tys. osób , a ze wszystkich obiektach edukacyjnych Powiatu Garwolińskiego korzysta rocznie ok. 10 tyś osób

Scieżka przyrodniczo- kulturowa w roku 2014 dofinansowana została środkami WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 18 840,00 zł

Termomodernizacje obiektów oświatowych

Drukuj

W roku bieżącym Powiat Garwoliński podjąła się termomodernizacji następujących jednostek oświatowych:

- Termomodernizacja budynku ZS im Marszałak Jozefa Piłsudskiego w Garwolinie

- Termomodernizacja budynku Zespolu Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sobolewie

  

Łączna wartość wykonania robót wynosi  prawie milion złotych . Środki finansowe pochodzą z umorzeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Uzbrojenie terenow Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Garwolinie - II etap

Drukuj

W wyniku przeprowadzonych postępowań na realizację prac objętych wnioskiem wartość prac wyniosła 9 673 242,55 zł . Umowa podpisana z MJWPU opiewa na kwotę 16 mln zł. W tym dofinansowanie 13, 6 mln zł. Zgodnie z procedurami MJWPU wszelkiego rodzaju oszczędności poprzetargowe powinny wrócić do MJWPU. Dzięki przychylności władz samorządowych województwa mazowieckiego, Zarząd Województwa wyraził wolę przeznaczenia środków poprzetargowych na zwiększenie zakresu prac w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Proponowany zakres to wykonanie infrastruktury drogowej.


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews