Przejdź do treści

Dofinansowanie zadania z WFOŚIGW

Drukuj

Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, starego drzewostanu w Parku Zabytkowym przy Zespole Dworskim w Miętnem dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 67 495,68 zł.

Projekt pn: Człowiek i środowisko- edukacyjne działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej

Drukuj

„Człowiek i środowisko- edukacyjne działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 191 063,60 zł.

Plany urządzania lasów

Drukuj

Wykonania uproszczonych planów urządzania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 20 000,00 zł.

 

 

Modernizacja systemu ogrzewania pracowni zajęć praktycznych ZSP w Żelechowie

Drukuj

 

Modernizacja systemu ogrzewania budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.Wysogotty Zakrzewskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 45 została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie pożyczki , w kwocie 85 996,77 zł.

Dofinansowanie z WFOŚIGW

Drukuj

Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów należących do starostwa Powiatowego w Garwolinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 16 065,00 zł

 

nfosigw logo

Umowa podpisana - będą lepsze warunki dla interesantów

Drukuj

 Będą lepsze warunki dla interesantów Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Samorząd Powiatu Garwolińskiego mocno stawia na właściwą obsługę interesantów. Dlatego 12 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie została podpisana umowa na budowę nowego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Czytaj więcej: Umowa podpisana - będą lepsze warunki dla interesantów

120 paneli kolektorów słonecznych w Miętnem

Drukuj

komin na www2015

Trwają prace przy realizacji inwestycji w ramach projektu dotyczącego kompleksowej termomodernizacji obiektów dydaktycznych szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół w Miętnem jako jedna z pierwszych placówek oświatowych w powiecie oraz jedna z niewielu w skali województwa, od przyszłego roku szkolnego będzie korzystać z nowoczesnego systemu grzewczego i instalacji solarnej w skład której wejdzie aż 120 paneli kolektorów słonecznych. Z uwagi na zakres i koszt zadania – inwestycja jest jedną z czołowych na Mazowszu.

Czytaj więcej: 120 paneli kolektorów słonecznych w Miętnem

Kolejna powiatowa inwestycja w tym roku

Drukuj

umowaLOGarwolin2015

W dniu 12 maja 2015r w Starostwie Powiatowym w Garwolinie została podpisana umowa na remont boisk oraz wykonanie terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35.

Wykonawcą inwestycji jest firma ANH Dzięcioł Stanisław, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów sportowych.

W imieniu Zarządu Powiatu Garwolińskiego umowę podpisali Starosta Garwoliński Marek Chciałowski oraz Wicestarosta Urszula Zadrożna.

Zakres zadania obejmuje:

  • rozebranie istniejącej i wykonanie nowej syntetycznej nawierzchni sportowej,
  • remont piłkochwytów,
  • wymianę urządzeń wyposażenia boisk,
  • montaż terenowych urządzeń sportowych: zestaw biegacz i orbitek, zestaw wyciąg i krzesło, zestaw prasa i wioślarz.

Wartość inwestycji wynosi 298.886,40 zł. brutto w tym dofinansowanie 33% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015.

Nadal inwestujemy w szkoły

Drukuj

umowa

22 kwietnia br. Powiat Garwoliński reprezentowany przez Starostę Marka Chciałowskiego i Wicestarostę Urszulę Zadrożną podpisał umowę z właścicielem firmy TopInstal Panem Mariuszem Wiśniewskim na wykonanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje: instalację centralnego ogrzewania w budynku pracowni, instalację cieplej wody z zasobnika centralnego w budynku pracowni, kotłownię gazową, dostosowanie istniejącej instalacji solarnej do nowej kotłowni.

Koszt inwestycji to kwota 282.839,19 złotych.

Zakończenie inwestycji przewiduje się na dzień 15 lipca 2015r.

Blisko 3,7 mln zł unijnych środków dla powiatu na szkoły

Drukuj

Blisko 37 mln zł unijnych środków dla powiatu garwolińskiego 2015

Prace nad termomodernizacją szkół rozpoczęliśmy już w 2010 roku. Wniosek o wsparcie unijnymi funduszami przeszedł w końcu pozytywną weryfikacją, dlatego w dniu dzisiejszym została podpisana umowa przez reprezentujące Województwo Mazowieckie Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską i Członka Zarządu Elżbietę Lanc oraz Starostę Powiatu Garwolińskiego Marka Chciałowskiego i Wicestarostę Urszulę Zadrożną przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Józefa Zająca na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów dydaktycznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński” .

 

Czytaj więcej: Blisko 3,7 mln zł unijnych środków dla powiatu na szkoły

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews