Przejdź do treści

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 20 maja 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 maja 2020 r. tj. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 20...

Informacja o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 20 maja 2020 r.

Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 maja 2020 r. tj. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 20...

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 19 maja 2020 r.

Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja 2020 r. tj. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady...

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 19 maja 2020 r.

Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja 2020 r. tj. (wtorek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 18 maja 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 maja 2020 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie (III piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego w...

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 kwietnia 2020 r. tj. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego. Posiedzenie przeprowadzone zostanie w zdalnym trybie obradowania na podstawie art. 15 zzs ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568).

Porządek obrad jest następujący:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
  3. Sprawy różne:

-    zapoznanie z Uchwałą Nr Si.157.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.

 

Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 31 stycznia 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. tj. (piątek) o godz. 15:30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro).odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu...

Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 30 stycznia 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. tj. (czwartek) o godz. 15:30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 30 stycznia 2020 r.

Drukuj

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. tj. (czwartek) o godz. 15:00 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro) odbędzie się na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego w...

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 30 stycznia 2020 r.

Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. tj. (czwartek) o godz. 14:30 w pokoju Nr 305 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie (III piętro) odbędzie się na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego.

Czytaj więcej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego w dniu 30 stycznia 2020 r.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews