Przejdź do treści

Wydział Finansowy

Drukuj

 

 

Telefon kontaktowy  25 684 29 00

 

                                                     

Wieczorek Elżbieta                                                    - 25 684 29 11

Solarczyk Beata                                                         - 25 684 29 13

Piłka Justyna                                                              - 25 684 29 14

Piętka Magda                                                              - 25 684 29 01

Gładysz Katarzyna                                                     - 25 684 29 15

Stępień Hanna                                                           - 25 684 29 16

Makulec-Walenda Paulina                                         - 25 684 29 17

Pyra Michał                                                                - 25 684 29 31

Szczygielski Paweł                                                    - 25 684 29 32

  Krawczyk Monika                                                    - 25 684 25 61   

Informacja

Drukuj

 

Wpłat można dokonywać również na podane poniżej

rachunki bankowe Powiatu Garwolińskiego.

 

Konto 02 1020 4476 0000 8302 0022 2828 obejmuje ewidencje wpłat:

 1. Wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa
 2. Zarząd ( Skarb Państwa )
 3. Dzierżawa ( Skarb Państwa )
 4. Czynsz ( Skarb Państwa )
 5. Sprzedaż nieruchomości ( Skarb Państwa )
 6. CEPiK
 7. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
 8. Karty parkingowe

 

Konto 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790 obejmuje ewidencje wpłat:

 1. Opłaty ZUD, PODGiK, wypisy, wyrysy, korzystanie z dokumentów, nadanie cech wieczysto księgowych, kopia mapy, poświadczenia posiadania lasu
 2. Wieczyste użytkowanie Powiatu Garwolińskiego
 3. Opłaty za wydanie prawa jazdy, wypisy z licencji
 4. Opłata za kartę wędkarską, dzienniki budowy, holowanie samochodu, udostępnianie informacji o środowisku

 

W nazwie odbiorcy proszę wpisać poniższe dane:

Powiat Garwoliński

ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

Informacja w sprawie zasad sprawowania nadzoru

Drukuj

Informacja w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego w których Powiat Garwoliński posiada udziały lub akcje - kliknij TUTAJ.

Wydział Finansowy

Drukuj

WYDZIAŁ FINANSOWY


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul.
Mazowiecka 26, pokój Nr 134 (I Piętro)
08 - 400 GARWOLIN
tel. +48 25 684 30 10 wew. 901
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Finansowy
pokoje Nr 132-135 (I piętro)

tel. / fax +48 684 29 00
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowaniem budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. W wydziale pracuje 8 osób na pełnym etacie.


Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu, powiatowych funduszy celowych, świadczeń socjalnych;
 2. prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków starostwa i budżetu powiatu;
 3. prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych;
 4. bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie starosty o stanie środków;
 5. przygotowywania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
 6. naliczania należności dochodów własnych i Skarbu Państwa;
 7. obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń płacopochodnych;
 8. prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;
 9. zapewnienia terminowej egzekucji należności;
 10. prowadzenia obsługi kasowej starostwa;
 11. dokonywania wyceny i ustalania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;
 12. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości;
 13. sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo­-księgowej;
 14. obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami;
 15. zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników oraz zleceniobiorców.
 16. opracowania projektu budżetu powiatu oraz układu wykonawczego;
 17. opracowania planu finansowego starostwa;
 18. planowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji oraz programów wieloletnich;
 19. ustalania wydatków na finansowanie zadań powiatu powierzonych gminom oraz uwzględniania planowanych kwot dotacji w projekcie budżetu;
 20. nadzoru oraz udzielania instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
 21. przygotowywania propozycji zmian budżetu;
 22. nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;
 23. opracowania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
 24. dokonywania zamierzonego podziału środków finansowych, w tym z funduszy celowych, oraz przekazywania ich na rachunki bieżące jednostek finansowanych z budżetu powiatu;
 25. sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 26. prowadzenia spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;
 27. gospodarowanie drukami i formularzami ścisłego zarachowania.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews