Przejdź do treści

Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

Drukuj

Nowa ustawa o opłacie skarbowej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań lecz wydane zaswiadczenia, pozwolenia, koncesje i zezwolenia, a należy ją uiszczać z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Czytaj więcej: Opłata Skarbowa za decyzje środowiskowe

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Drukuj

 

Zagadnienie ochrony środowiska jest niezwykle istotne, bez względu na zmiany jakie dokonują się w otaczającym nas świecie. Nieustannie podnosząc standard życia musimy jednocześnie troszczyć się o nasze naturalne środowisko, aby mimo naszych działań nadal pozostało niezniszczone dla następnych pokoleń

Czytaj więcej: PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Co zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego?

Drukuj

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz.U. Z 2005r. Nr 180, poz. 1495/ nakłada na użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Czytaj więcej: Co zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego?

Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie garwolińskim

Drukuj

Agroturystyka to ten rodzaj turystyki, który jest na naszym terenie jeszcze w powijakach.

Czytaj więcej: Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie garwolińskim

Sklepy mogą zbierać niektóre odpady bez zezwolenia

Drukuj

Wiele rodzajów odpadów, w tym opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, drewna, zużyte opony, baterie i akumulatory, niektóre stare leki można zbierać i transportować bez zezwolenia. Dotyczy to m.in. sklepów handlujących produktami w opakowaniach oraz aptek.

Czytaj więcej: Sklepy mogą zbierać niektóre odpady bez zezwolenia

CZY WIESZ GDZIE ODDAĆ SWOJE ODPADY?

Drukuj

Od 1 lipca 2013r. funkcjonuje w naszym kraju nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość mieszkańców powiatu garwolińskiego zadeklarowała chęć segregowania śmieci w domach.

Czytaj więcej: CZY WIESZ GDZIE ODDAĆ SWOJE ODPADY?

KREDYTOWANIE USUWANIA AZBESTU PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

Drukuj


W 1997r. polski parlament uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w ślad za nią Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z jego założeniami Polska ma być wolna od azbestu za 30 lat.

Czytaj więcej: KREDYTOWANIE USUWANIA AZBESTU PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM

Drukuj

Przedstawiamy Państwu Bazę Edukacji Ekologicznej wraz ze ścieżką przyrodniczo - kulturową znajdującą się w Miętnem. Wierząc, iż poznawanie natury najlepiej wpływa na powstawanie pozytywnej więzi emocjonalnej pomiędzy człowiekiem a przyrodą pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na wędrówkę szlakiem, który mamy nadzieję wzbogaci Państwa wiedzę przyrodniczą, a także uświadomi konieczność troski o dziedzictwo kulturowe.

Czytaj więcej: BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews