Przejdź do treści

Sklepy mogą zbierać niektóre odpady bez zezwolenia

Drukuj

Wiele rodzajów odpadów, w tym opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, drewna, zużyte opony, baterie i akumulatory, niektóre stare leki można zbierać i transportować bez zezwolenia. Dotyczy to m.in. sklepów handlujących produktami w opakowaniach oraz aptek.

Czytaj więcej: Sklepy mogą zbierać niektóre odpady bez zezwolenia

CZY WIESZ GDZIE ODDAĆ SWOJE ODPADY?

Drukuj

Od 1 lipca 2013r. funkcjonuje w naszym kraju nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość mieszkańców powiatu garwolińskiego zadeklarowała chęć segregowania śmieci w domach.

Czytaj więcej: CZY WIESZ GDZIE ODDAĆ SWOJE ODPADY?

KREDYTOWANIE USUWANIA AZBESTU PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

Drukuj


W 1997r. polski parlament uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w ślad za nią Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z jego założeniami Polska ma być wolna od azbestu za 30 lat.

Czytaj więcej: KREDYTOWANIE USUWANIA AZBESTU PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM

Drukuj

Przedstawiamy Państwu Bazę Edukacji Ekologicznej wraz ze ścieżką przyrodniczo - kulturową znajdującą się w Miętnem. Wierząc, iż poznawanie natury najlepiej wpływa na powstawanie pozytywnej więzi emocjonalnej pomiędzy człowiekiem a przyrodą pragniemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na wędrówkę szlakiem, który mamy nadzieję wzbogaci Państwa wiedzę przyrodniczą, a także uświadomi konieczność troski o dziedzictwo kulturowe.

Czytaj więcej: BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIĘTNEM

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews