Przejdź do treści

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Drukuj

 

Zmieniona ustawa o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, częściowo znosi obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach.

Czytaj więcej: ZMIANA USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

OD 1 LIPCA 2017 R. NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Drukuj

Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenie odpady będą dzielone na cztery frakcje. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat (maks. do 30 czerwca 2022r.)

Czytaj więcej: OD 1 LIPCA 2017 R. NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016r.

Drukuj

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Czytaj więcej: Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016r.

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Drukuj

Wykonanie uproszczonych planów urządzania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Pilawa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 16 850,00 zł. Całkowity koszt dokumentacji wynosi 33 700,00 zł (brutto).

Czytaj więcej: Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów...

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews