Przejdź do treści

Starosta Łukowski podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę mostów w gminie Trojanów i Miastków Kościelny

Drukuj

Przed wydaniem decyzji wodnoprawnej na przebudowę mostów w miejscowości Jagiełła w gminie Trojanów i w miejscowości Oziemkówka w gminie Miastków Kościelny można uzyskać wszelkie informacje związane z przedmiotowym pozwoleniem. Poniżej treści informacji.

infirmacja 1.doc

informacja 2.doc

UWAGA! Zbliża się termin uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Garwolinie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 23 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej: UWAGA! Zbliża się termin uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Raport Fundacji alter eko "Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu"

Drukuj

Poniżej podajemy link do strony Fundacji alter eko zawierający Raport wydany w ramach projektu „Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów „ustawy śmieciowej””, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

http://www.monitorujemyodpady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=585

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews