Przejdź do treści

PROJEKT BUDOWLANY - NOWE WYMAGANIA

Drukuj

W nowym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 roku. poz. 762) wprowadzono nowe przepisy które obowiązują od 3 października 2013 roku

 

Czytaj więcej: PROJEKT BUDOWLANY - NOWE WYMAGANIA

WAŻNE ! Nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę

Drukuj

Od 4 września 2013 roku obowiązują nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę.
W dniu 3 września br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 07.08.2013 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1013) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zmiana weszła w życie następnego dnia tj. 4 września br.

Czytaj więcej: WAŻNE ! Nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 267) - zawiadamia się - że na wniosek Burmistrza Miasta Garwolina zostało w dniu 19.08.2013 roku wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie w Garwolinie ul. Konarskiego – km 0+000 – 0+360,72,  ul. Kołłątaja – km 0+000 – 0+232,75, ul. Boczna – km 0+0,000 – 5,23,85 oraz łącznik – odcinek od ul. Kołłątaja do ul. Konarskiego – km 0+000 – 0,099,40 wraz z niezbędną infrastrukturą.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Formalności przy instalowaniu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Drukuj

W związku z wątpliwościami w zakresie stosowania ustawy – Prawo budowlane w odniesieniu do inwestycji polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Czytaj więcej: Formalności przy instalowaniu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Od 2 października br zmiany w rozporządzeniu w sprawie formy i treści projektu budowlanego

Drukuj

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2013 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 762)

Czytaj więcej: Od 2 października br zmiany w rozporządzeniu w sprawie formy i treści projektu budowlanego

Wzornik architektury regionalnej okolic Garwolina

Drukuj

ulotka

Prezentujemy Państwu wzornik poświęcony tradycyjnej architekturze drewnianej okolic Garwolina, Łaskarzewa i Osiecka. Został on przygotowany przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica.

 

Czytaj więcej: Wzornik architektury regionalnej okolic Garwolina

Dopłaty dla budujących energooszczędnie - program NFOŚIGW

Drukuj

termowizja26 września Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Niemal o połowę wzrosła kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego. Wzrosło również dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto.

Czytaj więcej: Dopłaty dla budujących energooszczędnie - program NFOŚIGW

Nowe rozporządzenia

Drukuj

paragraf227 kwietnia opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia zastępujące dotychczasowe przepisy.

 

Czytaj więcej: Nowe rozporządzenia

Ilość wydanych decyzji, pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń w latach 2004 - 2011

Drukuj

statystyka

Ilość spraw załatwianych przez Wydział odzwierciedla rozwój budownictwa na terenie powiatu garwolińskiego. Dla zilustrowania sytuacji zebrano ilość wydanych decyzji, pozwoleń i przyjętych zgłoszeń z ostatnich 8 lat przedstawiono w formie wykresów.

 

Czytaj więcej: Ilość wydanych decyzji, pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń w latach 2004 - 2011

Budownictwo mieszkaniowe na terenie powiatu garwolińskiego

Drukuj

imagesca91hved

Dla zaprezentowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie powiatu garwolińskiego przedstawiany ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych gminach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danej gminy.

 

Analiza tego zestawienia może być ....

 

Czytaj więcej: Budownictwo mieszkaniowe na terenie powiatu garwolińskiego

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews